Đèn hồ cá

Đèn trang trí hồ cá, đèn diệt khuẩn (rêu, tảo…)